Колекция Униформи

Колекция от професионални униформи, изработени от патентовани устойчиви материи, с максимална защита от вода и вятър. Тъканите са дишащи и леки и гарантират комфорт и свобода на движението. Униформите в колекцията са създадени след обстоен анализ на условията за ползване и нуждите на клиентите. От първостепенна важност е запазването на живота, здравето и комфорта на служителя, при максимална функционалност и надеждност на облеклото дори и в екстремни условия.

Свържете се с нас, за да получите повече информация относно текущи и предстоящи колекции