Есен - Зима

Колекция от професионални униформи с уникални характеристики, които ги правят устойчиви на вода и вятър. Тъканите са дишащи и леки, за да гарантират комфорт и свобода на движението. "Професионални облекла за професионалистите". Униформите в колекцията са създадени след обстоен анализ на условията за ползване и нуждите на специалистите. От първостепенна важност е запазването на живота, здравето и комфорта на служителя, при максимална функционалност и надеждност на облеклото дори и в екстремни условия.

Loading